Sme tím ľudí na spektre autizmu z celého Slovenska a spoločne tvoríme tento portál. Otvárame nový pohľad na autizmus ako neurodiverzitu: rôznosť myslenia, vnímania a prežívania sveta.

Neexistuje na nás univerzálny návod na použitie. Nedá sa nás opraviť, nie sme pokazení. Nedá sa nás vyliečiť, nie sme chorí. Sme v prvom rade ľudia otvorení vzájomnému spoznávaniu. Každý z nás má jedinečnú kombináciu čŕt, každý z nás má iné potreby.

Prinášame tvorivosť, radosť a hrdosť do sveta, ktorý je presýtený zdôrazňovaním poruchovosti. Spája nás snaha žiť dôstojne, nie v tieni strašenia a ľútosti. Je najvyšší čas, aby sa neurodivergentní ľudia postavili za svoje potreby a nenechali za seba hovoriť druhých.

Viera Hincová, psychologička a lektorka na spektre autizmu, A Centrum a OZ Hans, mama dospelej transrodovej Aspergerky

„Portál zverejňujeme 18. júna, na deň autistickej hrdosti. Autistickí ľudia sa dnes dostávajú k slovu a získavajú kontrolu nad svojím životom. Strašenie epidémiou autizmu, ani patologizovanie ľudskej jedinečnosti neposkytuje podporu neurodivergentným ľuďom a neslúži ich prijatiu zo strany väčšinovej spoločnosti.“ Viac v rozhovore tu.

Okrem magazínu, osvetovej a podpornej činnosti, funguje pod hlavičkou #beznávodu inkluzívna základná škola.

Viac informácií na stránke:
Škola bez návodu Veľké Zlievce

Rozhovor so spoluzakladateľkou školy Slávkou Makovníkovou tu.

Prečítajte si viac:

  • Priateľstvá, kamarátstva a bežné sociálne kontakty II
    Viete, čo je pre človeka na spektre najnáročnejšie? Náhodné stretnutia, bežné kontakty, ako je napríklad úrad, banka, u detí škola. Známych si človek môže vybrať sám, ak mu tí ľudia sadnú, ale čo tie náhodné vzťahy? Ja som vcelku extrovertný…
  • Priateľstvá, kamarátstva a bežné sociálne kontakty
    Toto nebude príbeh, lebo príbeh vždy nejako končí buď dobre alebo zle. Toto ale bude úvaha o prepojení dvoch svetov. Svetov na míle vzdialených. Príde mi to ako Zem, ktorá je už dávno preskúmaná, a planéta niekde vo vesmíre, ktorá sa stále…
  • Ako sa búrajú sny
    Raz som dostala zaujímavú otázku od pani doktorky na vysokej škole. Ako podľa mňa má vyzerať dobrý učiteľ. Nedá mi to a stále sa nad tým musím zamýšľať.  Podľa mňa dobrý učiteľ je ten, ktorý je empaticky,  nerobí rozdiely medzi…
portál vzniká v dielni organizácie A Centrum
transparentný účet číslo: SK87 8330 0000 0027 0177 6775
telefón: +421 905 541 260
e-mail: acentrum@yahoo.com
sk_SKSlovenčina