Deti bez návodu je podcast o deťoch, nie len o špeciálnych deťoch s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Tieto deti totiž od nás potrebujú to isté, čo ostatné deti, ale dávajú jasnejšie najavo, keď tieto potreby nenaplníme.

Neponúkame zaručené návody, deti neprispôsobujeme schémam a škatuľkám. Napredovanie detí z našej skúsenosti, závisí viac od našej schopnosti otvoriť sa, učiť sa a meniť sa, než od schopnosti detí dosahovať ciele vo výkonových tabuľkách. Na naše deti neexistuje návod. Cez ich jedinečnosť, záujmy, cez radosť a zmysluplnosť spoločne hľadáme, ako napriek tomu neblúdiť.

Epizóda 12. Starí rodičia

Deti bez návodu sú väčšinou o pohľade rodičov na deti, či už autistické alebo nie. Túto epizódu venujeme iným špeciálnym ľuďom – starým rodičom, a nie náhodou teraz, tesne pred sviatkami. Vianočné sviatky často tvoria príležitosti pre stretnutia viacerých generácií pod jednou strechou. V rozhovore prechádzame rôznymi skúsenosťami a situáciami, výzvami, aj radosťami, každému sa môže zdať dôležité, či aktuálne niečo iné. Ako sa priblížiť našim deťom? Ako s nimi zdieľať svet? Čo zvykne v deťoch vyvolávať úzkosť, či zmätok? Prečo sa niektorým vzťahom radšej vyhýbajú? Ako medzigeneračne komunikovať rôznorodé potreby a prístupy k výchove? Neboli by sme to my, keby sme sa nedotkli napríklad tlaku na výkon, túžbe po moci, ale aj pomalého života a vychutnávania prítomnosti. V tom sú naše deti experti. Majte pokojné dni, či už sviatkujete vo veľkom, v malom, alebo vôbec, prajeme vám, nech nájdete tichý čas pre seba navzájom.   

Epizóda 11. Moc, šikana, výchovné štýly v rodinách

Veľká a široká téma: MOC. Každý rodič má v rukách moc, z podstaty veci. Ako sa s ňou dá narábať? Čo vlastne znamená vzájomný rešpekt a ako súvisí s mocou? Ako sa v rodinách miešajú výchovné štýly, ako spracúvame naše výchovné dedičstvo? V čom je rodinné prostredie unikátne a ako si ho môžeme chrániť? Kde má korene šikana a iné formy zneužívania moci? A ako s tým súvisí moc inštitúcií, či už v školskom prostredí, ale aj pri záťažových situáciách ako je napríklad rozvod? Aká je dominantná predstava šťastia, životného štýlu a ako s jej vynucovaním súvisí moc? Táto epizóda je vykopnutím k mnohým témam, ktorým sa budeme venovať samostatne, kľudne píšte, čo by pre Vás bolo obohatením.

Epizóda 10. Špeciál z konferencie

V špeciálnej epizóde sa dozviete, čo všetko sme zažili počas dvoch dní konferencie Aspergerov syndróm – výzvy a možnosti. Táto konferencia bola pre nás výnimočná. Neodohrala sa „o nás bez nás“. Účastní boli ľudia na spektre autizmu, a to nie len ako poslucháči, ale aj prednášajúci z Čiech, aj zo Slovenska. Navyše sa na nej nerozprávalo len odosobneným jazykom medicíny. Bola ľudská a podporujúca. Prevažoval rešpektujúci slovník neurodiverzity, čo náš veľmi potešilo.

Viera a Kristína vás v podcaste prevedú najzaujímavejšími poznatkami a zážitkami z konferencie. Vypočujete si niečo o súčasných trendoch vo včasnej intervencií podľa Marylin Espe – Sherwindt z Kent State University, ktorá na dátach ukazovala, prečo ABA terapia nepatrí medzi najefektívnejšie intervencie a prečo menej štruktúrované intervencie, ktoré dieťa nevyťahujú z kruhu rodiny dokážu priniesť viac. Vypočujete si o prednáške Dagmar E. Holej z Atyp magazínu a sebaobhajobe autistických ľudí, o pestrosti komunikácie podľa Michala Roškaňuka, ale aj o školských podmienkach, podľa hlavej odborníčky SR pre pedopsychiatriu MUDr. T. Rosenbergerovej. Je to pestrý mix poznatkov a zážitkov, možno vás navnadí k vypočutiu celého záznamu z konferencie, určite stojí za to.

Epizóda 9. Agresivita

V tejto epizóde sa rozprávame o AGRESIVITE a deťoch – tých našich autistických, ale aj tých ostatných. O tom, že niekedy nesprávne pomenúvame správanie ako agresívne, niekedy agresivite iba pripisujeme len negatívny význam, pritom je to jedna z hybných síl každého z nás. Ako ju kultivovať?

Čo predchádza agresívnemu správaniu? Je za ním úzkosť? Stres? Preťaženie? Napätie? Obranná reakcia, ktorá vyplýva z pocitu ohrozenia? Aký je kontext? Máme realistické očakávania vzhľadom na vek a schopnosti dieťaťa? Prečo je pre nás všetkých tak ťažké čeliť hnevu a agresivite? Hľadajte spolu s nami. Viera a Kristína        

Epizóda 8. Transrodovosť a autizmus

Deti bez návodu sú často bez návodu aj v úplne nečakaných oblastiach života. Táto epizóda je venovaná transrodovosti. Z výskumov predbežne vyplýva, že asi každý 5 transrodový človek je aj autistický. Autistickí ľudia bývajú menej ovplyvniteľní spoločenskými očakávaniami a rolami. Zároveň sú nútení žiť omnoho vedomejšie, často hyper-reflexívne, pretože veci neberú tak, ako sú im predložené, len preto „že to niekto povedal“. Obidve tieto schopnosti sa pravdepodobne odrážajú v potrebe reflektovať svoju diverzitu v oblasti rodovej identity a sexuality. Je dokonca možné, že vyššie percento autistických ľudí, ktorí sú transrodoví, nebinárni, či homosexuálne orientovaní, iba odráža skutočné percento týchto diverzít u bežnej populácie. Bežní ľudia však svoju vnútornú rôznorodosť až tak intenzívne nereflektujú a prispôsobia sa ľahšie očakávaniam okolia. Táto epizóda je veľmi osobná a bola pre nás väčšou výzvou ako ostatné, a to aj kvôli spoločensko-politickej atmosfére, v ktorej dnes žijeme. Ak máte vôľu porozumieť, veríme, že vám mnohé veci odkryjeme z rôznych perspektív – psychologickej, etnologickej, sociologickej, najmä však ľudskej a rodičovskej.

Epizóda 7. Kampane a komunikácia autizmu

Táto epizóda je rozprávanie o tom, ako sa o autizme rozpráva. Keďže máme mesiac osvety, zdieľame s vami náš pohľad na kampane a komunikáciu autizmu. Internet zaplavilo množstvo príspevkov a rámikov s všakovakými odkazmi na autizmus. Aká je vlastne odozva u ľudí na spektre? Ako toto náročné obdobie zvládajú? Čo všetko zdieľame, keď zdieľame tzv. modrú? S akými asociáciami na autizmus sa potrebujeme vysporiadať? A ako hľadať vnímavejší komunikačný jazyk? 

Epizóda 6. Motivácia cez záujmy, nie odmeny

V auti komunite sa rozmohol trend trénovania a odmeňovania, mechanické učenie, ktorým deti tvarujeme do želanej formy, tabuľkovej kolónky. Často sa tento prístup dokonca vydáva za jedinú možnosť a vytvára dojem že “ak dieťa nevytrénujeme teraz, nevytrénujeme ho nikdy”. Aj preto sme sa rozhodli porozprávať sa o tom, ako sa dá podporiť deti inak, cez ich záujmy, talenty, so zachovaním ich autonómie, s rešpektom k ich vlastnému tempu a štýlu. Je to cesta na dlhú trať, zároveň však z našej skúsenosti prináša dlhodobo udržateľné výsledky.

Epizóda 5. Samostatnosť a tzv. protektívne mamy

Deti bez návodu sú tentokrát o nás, mamách, respektíve o tom najbližšom, prvom človeku, nech už je to ktokoľvek. Tento diel sme robili s vedomím, že rovnako ako naše deti, aj my potrebujeme byť prijatí, nie kritizovaní a vylepšovaní. A rodičov iných, špeciálnych detí, okolie tak rado vylepšuje! Nie len rodina, blízki, ale kľudne aj náhodní okoloidúci, či nebodaj tzv. odborník na autizmus. Od toho to nepochopenie zraní najviac, lebo zatiaľ čo čakáme bezpečný prístav, podporu, dočkáme sa pravého opaku. Najčastejšie skloňovaný “bodec” je tzv. hyperprotektivita – my mamy sme z nej obviňované často. Keďže naše deti robia veci inak, myslia inak a fungujú inak, z vonkajšieho pohľadu ich vraj “nadmieru chránime” a “naše deti sú preto nesamostatné”. Ruku hore, ktorá si takéto kázanie vypočula aspoň raz! Veríme, že toto počúvanie pre vás bude tým bezpečným prístavom, ktorý každý/á z nás občas potrebuje. Aj na to, aby vedel/a napredovať, rásť, a podporovať dieťa v raste a toľko skloňovanej samostatnosti.

Epizóda 4. Vianoce a sviatočné obdobia

Predvianočný čas a rovnako ako čas Vianoc, je až po okraj plný očakávaní, zvykov, tajomstiev, zmyslových podnetov, chutí, vôní, plný spomienok, ktoré sa vracajú a dávajú zabrať, aj našim deťom, aj nám. Často sú velikánskou výzvou pre naše deti s Aspergerom, či autizmom dospelácke predstavy o tom, čo ako má a musí byť, od jedla, cez zvyky, nepredvídateľné darčeky, až po spoločenské kontakty. Predstavy o tom, kto sa ako má správať, či ako má na tento sviatočný náklad reagovať, nebodaj, z čoho sa musí tešiť. Dá sa to aj inak. Vypočujte si, ako rôzne sa dá k Vianociam pristúpiť, čo si z nich môžeme a nemusíme brať a ako ich spraviť príjemným časom aj pre naše deti.  

Epizóda 3. Socializácia

Tretí diel našich rozhovorov je o socializácií. Socializácia je silný totem, okolo ktorého sa veľa tančí, avšak málokedy k nemu pristupujeme naozaj vedome. Takže počúvanie je tentokrát o tom, čo je socializácia, čo sa zvykne považovať za socializáciu a čo sú skryté míny socializácie v kolektíve. Socializácia je extra super špeciál téma pri Aspergeroch a autistických deťoch, a preto sme aj rozhovor oproti iným trošku natiahli.  

Epizóda 2. Vzdelávanie nie len v čase pandémie

Podcast na tému vzdelávanie, aj počas pandémie. Všetky deti, nie len naše špeciálne deti s Aspergerom alebo autizmom, v škole čelia mnohým výzvam. V tomto čase je to pripájanie k online vyučovaniu, protipandemické opatreniam v škole, zvýšený stres doma, zmeny v ich zabehanom každodennom fungovaní. Najčastejšou odpoveďou býva režim. Čo s tým, keď režim nefunguje, čo s tým, keď nestačí, či dokonca znásobuje záťaž? Pre koho je prechod na individuálne vzdelávanie dobrá voľba? Ako byť našim deťom oporou v tomto období? Ako si nastaviť priority? Na tieto otázky spoločne hľadáme odpovede, tvorivo a otvorene – každá rodina, každé dieťa totiž môže mať svoju, úplne originálnu cestu týmto náročným obdobím.     

Epizóda 1. O čom to je?

Vítame vás pri počúvaní úvodného dielu, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, čo nás v tejto sérií podcastov čaká, aký prístup k deťom s vami chceme zdieľať, prečo si myslíme, že takýto prístup tu veľmi chýba, a to najmä pri deťoch s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Sme tu dve, Viera Hincová a Kristína Převrátil Alexy, v tejto sérii vás budeme sprevádzať rôznymi témami, v krátkosti a predsa k veci budeme hľadať ako vytvárať deťom podporujúce prostredie, ako stavať na ich silných stránky, a ako v nich neuhasiť radosť a zanietenie. 

O svoje skúsenosti sa v podcaste delia najmä dve mamy, Viera Hincová, ktorá sa Aspergerovmu syndrómu a autizmu venuje dlhoročne a ponúka profesionálnu podporu rodinám, aj iným profesionálom a pracovníkom v tejto oblasti a Kristína Převrátil Alexy, ktorá ponúka množstvo vlastných skúseností a reflexií zo života jej neurodivergentnej rodiny.

sk_SKSlovenčina