We are a team of people on the autism spectrum from all across Slovakia, creating this web portal together. We are hoping to open a fresh view on autism as neurodiversity: a difference in thinking, feeling and experiencing the world.

There is no universal instruction manual to us. We cannot be fixed, for we are not broken. We cannot be healed, for we are not sick. We are, foremost of all, people open to mutual understanding. Each of us has a unique combination of features, each of us has different needs.

We bring creativity, pride and joy into a world, which is over-saturated with emphasizing faultiness. We are united in our efforts to live with dignity, not in the shadow of fearmongering and pity. It is high time for neurodivergent people to stand up for their needs and stop allowing others to speak for them.

Viera Hincová, psychologist and lector on the autism spectrum, A Centrum and OZ Hans, mother of an adult transgender woman with Asperger's Syndrome.

"Our web portal will be uploaded on the 18th of June, on Autistic Pride Day. Autistic people today are at last finding their voice, and gaining control over their lives. Neither fearmongering over "the autism epidemic," nor pathologising human uniqueness gives support to neurodivergent people, and does nothing to give them acceptance from the general public." Learn more in the interview found here.

Aside from the magazine, enlightenment and support activities, the #beznávodu title is also held by an inclusive elementary school..

More info can be found on their site:
Škola bez návodu Veľké Zlievce

An interview with the School's co-founder Slávka Makovníková can be found here.

Read more:

  • Aspergerov syndróm v skratke a prakticky – tretia časť
    V tretej časti nášho seriálu článkov o praktickom porozumení deťom s Aspergerovým syndrómom sa zameriame na odlišnosti v sociálnej interakcii. Tieto často môžu viesť k nedorozumeniam, a zároveň často pomôžu úplne jednoduché otázky a záujem. Hovoríte Aspergersky?  Odlišnosti v sociálnej…
  • Aspergerov syndróm v skratke a prakticky II
    Bezpečie v škole i doma je témou, ktorá sa netýka iba fyzických ohrození ako pád, úraz, alebo iné podobné situácie. Dôležitou súčasťou konceptu bezpečia a bezpečnej školy je aj psychologické bezpečie. Vieme ho zabezpečiť vtedy, ak poznáme senzorické aj sociálne…
  • Aspergerov syndróm v skratke a prakticky
    Deti s Aspergerovým syndrómom alebo vysokofunkčným autizmom navštevujú bežné základné a stredné školy. Školská dochádzka je však pre tieto deti a ich rodiny veľmi ťažkým a zložitým obdobím a škola je najčastejším zdrojom stresu a problémov, ktorých následky často pretrvávajú…
web portal is being developed by the organization A Centrum
transparent bank account number: SK87 8330 0000 0027 0177 6775
telephone: +421 905 541 260
e-mail: acentrum@yahoo.com
en_GBEnglish (UK)