Kurz autistickej sebaobhajoby 2022

Česko-slovenský kurz pre mladých od 15 do 30 rokov. Vzniká v spolupráci partnerov Atyp, A Centrum a #beznávodu, s podporou programu Erasmus +. Prvý online vzdelávací víkend sa uskutočnil 19. a 20. februára 2022. Prečítajte si viac o kurze here. Ak sa chcete o sebaobhajobe dozvedieť viac, prečítajte si náš článok o tom, čo je sebaobhajoba, kde sa tu vzala a aké môže mať formy.

Základná škola bez návodu 2021/2022

V inkluzívnej škole Veľké Zlievce podporujeme deti v ich jedinečnej ceste vzdelávaním, v bezpečnom, slobodnom a tvorivom prostredí. Rovnako podporujeme domácich a individuálne vzdelávaných žiakov. Inklúziu si však netreba zamieňať s integráciou. Dieťa sa v inkluzívnej škole neprispôsobuje podmienkam, ale v škole je vytvárané také prostredie, ktoré umožňuje vzdelávanie všetkým deťom bez rozdielu. Rozhovor so spoluzakladateľkou nájdete here.

Vzájomná pomoc a podpora

Okrem blogového a online priestoru na našich sociálnych sieťach, ponúkame na vzájomné zdieľanie skúseností aj podporné skupiny. Podporné skupiny sú priamo pre ľudí na spektre autizmu, alebo pre rodiny s deťmi. Pre podrobnosti nás kontaktuje cez sociálne siete, alebo e-mailom na acentrum@yahoo.com. Podporné skupiny sú skvelým nástrojom udržiavania duševného zdravia a prirodzeného podporovania všetkých funkcií rodiny.

Podpora spoločenských zmien

Podporujeme a aktívne presadzujeme zmeny v v školskom, pracovnom prostredí, vo verejnom priestore a iných oblastiach života, ktoré prispievajú k podpore diverzity. Rozmanitosť v konečnom dôsledku prinášajú pozitívny efekt pre celú spoločnosť. Robíme tak intervenciami, vzdelávaním o právach a potrebách, konferenciami a popularizáciou autistického životného štýlu.

Konferencie Inklúzia krok za krokom

Počas roka 2021 sa podarilo zorganizovali dve odborné konferencie, z toho jednu s medzinárodnou účasťou. Na obidvoch hovorili nie len profesionáli z oblasti práce s ľuďmi s spektre autizmu, ale aj samotní autistickí ľudia, a to aj ako prednášajúci.

Prvá konferencia (22.6.2021) bola zameraná na zvýšenie účasti mladých na spoločenskom živote a ohliadnutie za konferenciu a príspevkami nájdete v tomto článku.
Druhá konferencia (13.-14.10.2021) bola zameraná na najaktuálnejšie poznatky v téme autizmu a Aspergerovnho syndrómu, pri práci s deťmi, s dospievajúcimi aj s dospelými ľuďmi. Bola zameraná multidisciplinárne, teda poznatky boli z rôznych odborov a skúseností. Viac nájdete v tomto článku.
en_GBEnglish (UK)