Aspergerov syndróm v skratke a prakticky

Deti s Aspergerovým syndrómom alebo vysokofunkčným autizmom navštevujú bežné základné a stredné školy. Školská dochádzka je však pre tieto deti a ich rodiny veľmi ťažkým a zložitým obdobím a škola je najčastejším zdrojom stresu a problémov, ktorých následky často pretrvávajú aj do dospelosti.

Naše deti – budeme ich volať týmto pojmom, aby sme zjednodušili neustále vyslovovanie diagnóz – charakterizuje rôznorodosť čŕt a prejavov, ktoré nie je možné obsiahnuť v jednom príspevku.

Budeme sa preto venovať niektorým vybraným prejavom Aspergerovho syndrómu alebo vysokofunkčného autizmu, ktoré sme identifikovali ako rodičia a mladí ľudia s AS, ktoré sa najviac dotýkajú témy tejto konferencie – bezpečnej školy, za ktoré považujeme:

  • Zmyslová hypersenzitivita,
  • Potreba štruktúry, systému a citlivosť na zmeny,
  • Afektívne prejavy
  • Ťažkosti v sociálnej interakcii.

Zmyslová hypersenzitivita/hyposenzitivita

je typickou črtou detí na spektre autizmu. U našich detí sa veľmi často stretávame s extrémnou citlivosťou vnímania sluchom, zrakom, čuchom, chuťou alebo hmatom/vnímania dotykov.

Znamená to, že ich výrazne ovplyvňujúc akékoľvek šumy, ruch, hluk, aj bežná reč, vŕzganie stoličiek, škrípanie kriedy po tabuli, ale aj pach topánok v šatni, bzučanie neónového svetla, tlak gumičky na ponožkách alebo drsnosť opratého oblečenia. Rovnako vôňa parfumu učiteľky,  alebo jedla z kuchyne  – teda obrovské kvantum podnetov vo forme farieb, vôní, zvukov, hmatových vnemov, ktoré si my bežne ani neuvedomujeme, oni/ony vnímajú mnohonásobne intenzívnejšie. Nie je to vec ich voľby, ale nastavenia ich nervovej sústavy.  Intenzívne vnímanie a potreba spracovať veľké množstvo podnetov im spôsobuje preťaženie nervovej sústavy a zahltenie podnetmi. Často už do školy prídu unavené len z obliekania sa a cestovania z domu.

Zvuky im často spôsobujú až fyzickú bolesť. Dieťa pri zmyslovom preťažení nie je schopné sa sústrediť na prácu v škole. Samotný pobyt v takomto prostredí mu môže spôsobiť extrémnu únavu. To sa prejaví problémami v správaní a afektívnymi reakciami či už priamo v škole, alebo po návrate domov.

Naopak, v niektorých prípadoch je ich vnímanie oslabené, a tak napríklad nemusia cítiť bolesť v prípade úrazu, pádu alebo jemné pohladkanie alebo objatie im nie je príjemné. Niektoré z nich preferujú dotyk silnejší, objatie s pevným stiskom, alebo sami/samy nevedia odhadnúť silu svojho dotyku inej osoby či zvieraťa.

 

Inak v škole, inak doma

Často sa stretávame aj so situáciou, keď naše deti v škole fungujú zdanlivo bez ťažkostí a bez výraznejších prejavov nepohody, ale nie sú schopné sa v škole najesť, napiť alebo ísť na toaletu. Navonok bezproblémové  správanie  je výsledkom veľkého premáhania sa a snahy o zapadnutie.

V takomto prípade môže byť pre učiteľov ťažké pochopiť, že dieťa má skutočne problém. Deti nedávajú jednoznačné signály, nežiadajú o pomoc alebo iný prístup, spolupracujú, neprejavujú navonok príznaky stresu alebo preťaženia. Rodičia sú teda jediní, ktorí môžu na základe prejavov dieťaťa v domácom – bezpečnom prostredí zažiť a posúdiť skutočný psychický stav dieťaťa.

Je veľmi dôležité, aby medzi školou a rodičom prebiehala komunikácia na základe dôvery a vzájomnej spolupráce tak, aby sa preťaženie dieťaťa obmedzilo na minimálnu mieru. Deti sa po návrate zo školy často až zrútia od vyčerpania, veľa spia, alebo naopak nie sú schopné relaxovať, majú záchvaty hnevu na drobné podnety. Niektoré vyžadujú samotu, alebo sa ponoria do bezpečného prostredia počítačovej hry a odmietajú ho opustiť. Nedokážu sa sústrediť na domáce úlohy alebo pochopiť, prečo sa majú znovu učiť doma, keď sa už učili v škole. Vo všeobecnosti platí, že je lepšie preťaženiu predchádzať, než potom riešiť jeho následky.

Navrhované riešenia:

Pre deti so zmyslovou hypersenzitivitou je veľkou pomocou:

–             zriadenie tichého kútika v škole, oddychovej málo podnetovej zóny, ktorú môžu využívať v prípade potreby všetky deti,

–             využívanie pomôcok na ochranu sluchu

–             zavedenie a využívanie sociálneho voľna,

–             možnosť odísť z triedy počas vyučovacej hodiny s asistentkou,

–             oslobodenie od domácich úloh: doma už dieťa nezvláda ďalšie učenie.

Dôležitým upozornením z pohľadu zmyslovej hypo – senzitivity je potreba lekárskeho ošetrenia každého aj zdanlivo malého poranenia a overenie dôsledkov pádu na lekárskej pohotovosti, nakoľko môže dôjsť aj k zlomenine či otrasu mozgu, ktorú dieťa „necíti“.

O ďalších témach z nášho príspevku sa dozviete v ďalšom článku. Každé dieťa je iné, a spektrum autizmu zároveň znamená, že naše schopnosti zvládať svoju situáciu v rôznych ohľadoch sú každý deň odlišné. Preto sa s dieťaťom na spektre autizmu určite nebudete nudiť, ale môžete im pomáhať stavať na ich schopnostiach namiesto zdôrazňovania nedostatkov.

 

Rodičia z OZ HANS

en_GBEnglish (UK)