Portál ľudí s Aspergerovým syndrómom a autizmom

Naša historická skúsenosť, ako aj vedecké poznanie dokladujú, že predstavy o bezchybnom človeku, túžba po jednej „normálnosti“ a rovnakosti sú nezmyselnou a ubližujúcou chimérou.

V diverzite a vzájomnom rešpekte sa skrýva skutočná sila, a preto u nás nájdete obsah, ktorý rôznorodosť chráni a oslavuje a zároveň ponúka možnosti, ako hľadať vzájomné porozumenie.   

Aspergerov syndróm a autizmus sú dlhodobo zaťažené historicky zôvodniteľným, no ľahko spochybniteľným prístupom, ktorý zdôrazňuje najmä poruchovosť a dysfunkčnosť. Vďaka výskumu, technológiám, no najmä vďaka zdieľaniu skutočnej skúsenosti ľudí s autizmom dnes vieme, že takýto človek nie je menej človekom, nie je menejcenný, ani narušený. Je ukážkou ľudskej diverzity, je len inou možnosťou ako byť človekom.

Neurodiverzita prináša fascinujúcu ľudskú skúsenosť, ktorá obohacuje našu spoločnosť vo všetkých oblastiach života, od umenia, cez technológie, prírodné, či humanitné vedy, až po obyčajnú každodennosť. Myslenie a prežívanie sveta spojené s Aspergerovým syndrómom a autizmom historicky prinášalo inovácie, nové pohľady a oči otvárajúce zážitky, preto chceme aktívne prispievať k rozvoju autistickej kultúry – prostredia, ktoré praje neurodiverzite.

Neurodiverzita prináša aj výzvy pre spoločnosť, pre jednotlivcov, pre ľudí na autistickom spektre, alebo ich blízkych, rodiny, učiteľov, kolegov, susedov a podobne. O podstate týchto výziev sa dnes iba dozvedáme, keďže  poznanie v tejto oblasti je stále v mnohých ohľadoch na začiatku. My sa domnievame, že užitočne postavený výskum a autentické rôznorodé skúsenosenosti ľudí s Aspergerovým syndrómom, autizmom či ďalšou inakosťou sú najlepším zdrojom poznania, a preto týmto témam dávame priestor, a to v rôznych oblastiach života:

  • Nájdete tu napríklad tipy a nápady ako narábať so senzorickou hypo- a hyper-citlivosťou, či už je to otázka životného štýlu, alebo užitočných pomôcok.
  • Budeme prinášať rôzne pohľady na to, ako včas rozpoznať stav emočnej de-regulácie a ako prispieť k lepšej emočnej regulácii, napríklad formou užitočného stimmingu, či iných individuálnych stratégií.
  • Chceme prispieť k vzájomnému pochopeniu v oblasti sociálneho života, ktoré je kľúčom k spokojnému spolunažívaniu. Sociálna realita je premenlivá a jej interpretácie môžu byť rôzne, preto je dôležité hľadať spoločnú cestu bez zbytočných predsudkov a súdov.
  • Na spoločnej ceste nám pomáhajú všetky formy komunikácie. Radi by sme prispeli k vyváženejšiemu vnímaniu iných formiem komunikácie a k odbúraniu mýtov spojených s oblasťou komunikácie.  
  • S Aspergerovým syndrómom a autizmom súvisí množstvo ďalších diverzít, napríklad sexuálnych, či rodových, chceme im venovať pozornosť z pohľadu ľudských práv. 

Nie náhodou tento portál zverejňujeme 18. júna, teda na deň autistickej hrdosti. Dávame si za cieľ ponúkať hrdosť, radosť a objavovanie práve v témach Aspergerovho syndrómu, autizmu, a v každej diverzite. Títo ľudia sa dnes konečne dostávajú k slovu a získavajú kontrolu nad svojím životom. Tento trend dáva veľa nádeje. Veríme, že ani strašenie  „epidémiou autizmu“, ani prílišné patologizovanie ľudskej jedinečnosti neposkytuje skutočnú podporu ľuďom s AS a autizmom a neslúži ich prijatiu zo strany väčšinovej spoločnosti. 

Portál #beznavodu je preto v prvom rade hlasom ľudí s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Prináša do tejto problematiky ľudskosť a radosť a zároveň umožňuje ľuďom na autistickom spektre stavať sa za svoje potreby a navzájom sa podporovať v každodenných výzvach.

Ľudia s Aspergerovým syndrómom a autizmom nie sú pre nás problém, ktorý máme vyriešiť a napraviť, ale ľudia, ktorých mám spoznať a pochopiť. Na to slúži portál #beznávodu. Veríme, že bude inšpiratívnym miestom vzájomného spoznávania a bezpečným miestom zdieľania skúseností.  

Viera Hincová a Kristína Převrátil Alexy, autorky #beznávodu   

sk_SKSlovenčina