Sme tím ľudí na spektre autizmu z celého Slovenska a spoločne tvoríme tento portál. Otvárame nový pohľad na autizmus ako neurodiverzitu: rôznosť myslenia, vnímania a prežívania sveta.

Neexistuje na nás univerzálny návod na použitie. Nedá sa nás opraviť, nie sme pokazení. Nedá sa nás vyliečiť, nie sme chorí. Sme v prvom rade ľudia otvorení vzájomnému spoznávaniu. Každý z nás má jedinečnú kombináciu čŕt, každý z nás má iné potreby.

Prinášame tvorivosť, radosť a hrdosť do sveta, ktorý je presýtený zdôrazňovaním poruchovosti. Spája nás snaha žiť dôstojne, nie v tieni strašenia a ľútosti. Je najvyšší čas, aby sa neurodivergentní ľudia postavili za svoje potreby a nenechali za seba hovoriť druhých.

Viera Hincová, psychologička a lektorka na spektre autizmu, A Centrum a OZ Hans, mama dospelej transrodovej Aspergerky

„Portál zverejňujeme 18. júna, na deň autistickej hrdosti. Autistickí ľudia sa dnes dostávajú k slovu a získavajú kontrolu nad svojím životom. Strašenie epidémiou autizmu, ani patologizovanie ľudskej jedinečnosti neposkytuje podporu neurodivergentným ľuďom a neslúži ich prijatiu zo strany väčšinovej spoločnosti.“ Viac v rozhovore tu.

Okrem magazínu, osvetovej a podpornej činnosti, funguje pod hlavičkou #beznávodu inkluzívna základná škola.

Viac informácií na stránke:
Škola bez návodu Veľké Zlievce

Rozhovor so spoluzakladateľkou školy Slávkou Makovníkovou tu.

Prečítajte si viac:

  • Asperger versus Wittgenstein
    Ani v najbujnejšej fantázii som si nepredstavovala, že raz uvidím a zažijem obsah mojich prednášok a workshopov v 3D v tej najneočakávanejšej podobe – na divadelnom javisku. Aj keď – čo iné ako umenie má možnosti vyjadriť a sprostredkovať zmyslový a komunikačný zážitok na úrovni, o akej sa…
  • Dobré správy! Jedno z 30 detí je autistické!
    Podľa informácií zverejnených v New York Post 17. júla  2022 sa v prieskume v roku 2020 zvýšil pomer počtu detí z autizmom z jedného z 50 na jedno dieťa z 30. Percento výskytu uvádzané v prieskumoch sa tak zvýšilo z…
  • Obhajoba a sebaobhajoba – ako to vidí Vlaďa
    Vlaďa patrí medzi prvých ľudí na spektre, ktorí začali s obhajovaním práv a osvetou na Slovensku. Inšpiruje svojím príbehom, svojimi skúsenosťami aj svojou vytrvalosťou.   … nechcem poukazovať nato, že ma spoločnosť neprijíma, alebo ma ignoruje , ubližuje mi a…
portál vzniká v dielni organizácie A Centrum
transparentný účet číslo: SK87 8330 0000 0027 0177 6775
telefón: +421 905 541 260
e-mail: acentrum@yahoo.com
sk_SKSlovenčina