We are a team of people on the autism spectrum from all across Slovakia, creating this web portal together. We are hoping to open a fresh view on autism as neurodiversity: a difference in thinking, feeling and experiencing the world.

There is no universal instruction manual to us. We cannot be fixed, for we are not broken. We cannot be healed, for we are not sick. We are, foremost of all, people open to mutual understanding. Each of us has a unique combination of features, each of us has different needs.

We bring creativity, pride and joy into a world, which is over-saturated with emphasizing faultiness. We are united in our efforts to live with dignity, not in the shadow of fearmongering and pity. It is high time for neurodivergent people to stand up for their needs and stop allowing others to speak for them.

Viera Hincová, psychologist and lector on the autism spectrum, A Centrum and OZ Hans, mother of an adult transgender woman with Asperger's Syndrome.

"Our web portal will be uploaded on the 18th of June, on Autistic Pride Day. Autistic people today are at last finding their voice, and gaining control over their lives. Neither fearmongering over "the autism epidemic," nor pathologising human uniqueness gives support to neurodivergent people, and does nothing to give them acceptance from the general public." Learn more in the interview found here.

Aside from the magazine, enlightenment and support activities, the #beznávodu title is also held by an inclusive elementary school..

More info can be found on their site:
Škola bez návodu Veľké Zlievce

An interview with the School's co-founder Slávka Makovníková can be found here.

Read more:

  • Život s Aspergerovým syndrómom v práci: Prekážky, výzvy a cesty k naplneniu
    Aké to je žiť a pracovať s Aspergerovým syndrómom? Aké každodenné prekážky musíme prekonávať a s akými špecifickými problémami zápasiť v práci? A existujú spôsoby, ako nám uľahčiť našu profesijnú cestu a pomôcť naplno rozvinúť náš potenciál? O tom všetkom…
  • Diagnostika autizmu u dospelých: Fascinujúci svet jedinečných myslí
    Ako klinická psychologička a terapeutka sa Barbora Hreusová už roky venuje sprevádzaniu detí a dospelých s autizmom na ich životnej ceste. V rámci prednášky na 1. slovenskej autistickej konferencii v roku 2023 sa podelila o niekoľko kľúčových postrehov a skúseností…
  • Neurodiverzita – nový pohľad na autizmus a Aspergerov syndróm
    Každý ľudský mozog je jedinečný. Niektoré z týchto odlišností sú také výrazné, že ovplyvňujú celý život človeka – spôsob, akým vníma, cíti, myslí a reaguje na svet. Tento koncept prirodzenej variability v ľudskom fungovaní sa nazýva neurodiverzita. Jedným z jej…
web portal is being developed by the organization A Centrum
transparent bank account number: SK87 8330 0000 0027 0177 6775
telephone: +421 905 541 260
e-mail: acentrum@yahoo.com
en_GBEnglish (UK)