Deti s Aspergerovým syndrómom a autizmom nám ukazujú ako robiť veci lepšie, sú to bezkonkurenční inovátori. Podporiť ich vo vlastnej ceste, v ich vlastnom spôsobe učenia sa, poznávania a komunikácie, to je výzva, ktorá vyžaduje otvorenosť, odvahu a chuť meniť sa spolu s nimi. Otvárame tak spoločne lepšie možnosti aj pre všetky ostatné deti.

Škola Veľké Zlievce je prvá škola #beznávodu

Základná škola Veľké Zlievce je škola #beznávodu podporuje domáce a individuálne vzdelávanie s možnosťou dochádzania do školy pre deti na prvom aj druhom stupni. Je otvorená rôznosti, pestrosti a jedinečnosti detí a ich potrieb.

Pre túto školu je prioritou inklúzia, napĺňanie práva na kvalitné vzdelávanie a rovnaký prístup k výchovno – vzdelávacím potrebám všetkých detí. Inklúziu si však netreba zamieňať s integráciou, pri ktorej sa dieťa prispôsobuje podmienkam v bežnej škole. Pri inklúzii je to naopak, ide o rešpektovanie rôznorodosti pohlavia, veku, zdravotného stavu, sociálneho pozadia, národnosti a iných odlišností. Dieťa sa v inkluzívnej škole neprispôsobuje podmienkam ale v škole je vytvárané také prostredie, ktoré umožňuje vzdelávanie všetkým deťom bez rozdielu. Viac o škole sa dozviete na ich stránkach tu.

riaditeľka: Mgr. Danka Holíková
asistentka učiteľa: PhDr. Slávka Makovníková (+421 905 438 303 alebo slavkac@gmail.com)

Minecraft na Školy od Maroša Zvolenského

Minecraft na školy je neustále aktualizovaný kanál na YouTube, ktorý predstavuje hru Minecraft aj ako nástroj vzdelávania sa. Minecraft je nekonečný svet možností a naše deti ním vedia byť fascinované. Je to bezpečný a tvorivý svet, v ktorom má hráč plnú kontrolu. Zároveň prináša intelektové výzvy, stimulujme tvorivosť a vynaliezavosť. V neposlednom rade umožňuje vzájomnú komunikáciu a zdieľanie. Dáva priestor na spoluprácu, riešenie konfliktov aj spoločnú radosť. Ak máte chuť dozvedieť sa viac, pozrite si videá. Autor týchto videí je Maroš Zvolenský, tvorca serveru AutiCraft, ktorý je určený primárne pre deti s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Viac informácií na Facebooku v skupine AutiCraft (je to súkromná skupina, treba požiadať o pridanie).

Peter Druska a jeho fascinujúca matematika

Peter Druska je veľmi aktívny na svojom Instagrame, kde každodenne pridáva tzv. matematické storky. Pravidelne pridáva videá aj na svoj kanál na YouTube – Mabák. Peter učí matematiku inak. V prvom rade rovnocenne a priateľsky, každého človeka berie ako schopného a múdreho. Stačí byť zvedavý a skúšať, hrať sa. Jeho matematika je všetko len nie nuda. Kladie si provokatívne a zaujímavé otázky a hľadá odpovede inak, nie podľa vopred daných pravidiel. Ako sám vraví, na jeho hodine matematiky sa nepočíta. Všetko čo robí vizualizuje, kreslí a ukazuje názorne. V matematike vidí krásu, ktorú v nej často vidia aj naše deti. Pre deti, ktoré baví myslieť môžu byť tieto videá super obohacujúce.