Spoločne to zvládame ľahšie. A s radosťou ktorá obohatí.

Empatia a spolupatričnosť je najsilnejším hnacím motorom ľudského spoločenstva. Izolácia je realitou mnohých rodín s autistickým členom, o to viac, ak sa o dieťa stará iba jeden z rodičov. Dve organizácie, ktoré poznajú tento problém z vlastnej skúsenosti, spojili sily pre spoluprácu na dvoch programoch podpory pre rodiny s autizmom a Aspergerovým syndrómom.

Príbeh 

Keď si Lucia prvýkrát vydýchla a užívala si pokojnú chvíľu pre seba, vedela, že našla zázrak. Po rokoch neustáleho tlaku a nepretržitej starostlivosti o svojho syna s autizmom sa konečne mohla ponoriť do chvíľky len pre seba. Vďaka dobrovoľníckemu programu, ktorý prináša úľavu pre rodiny ako je tá jej. 

Prinieslo mi to úžasnú úľavu a podporu vo veľmi ťažkom období môjho života. Hoci by sa zdalo, že hodina času je málo, nemusela som myslieť na to, čo robí moje dieťa, a to bol obrovský bonus pre mňa. Nehovoriac o tom, že som sa zrazu cítila prijatá  a vypočutá, bez toho aby ma niekto súdil…

Prečo príbehy zdieľanej starostlivosti? 

Starostlivosť o deti na spektre autizmu je často vyčerpávajúca a náročná. Ani najbližšie okolie tak úplne nerozumie, ako veľmi. Otcovia to často vzdajú a odchádzajú – určite je to chyba maminej výchovy… Pre Luciu to bola realita, v ktorej sa snažila nájsť chvíle aj pre seba. A práve vtedy prišiel do ich života dobrovoľnícky program Deti bez návodu pre jednorodičov.

Táto služba prepája rodiča s dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou, ktorá sa na niekoľko hodín venuje potrebám dieťaťa. Zatiaľ má rodič priestor pre seba, môže si oddýchnuť, alebo stráviť čas osamote s ďalším dieťaťom. Tento príbeh ale nie je iba o pomoci pre rodiny s deťmi na spektre autizmu. Je to aj príbeh o tom, ako táto forma solidarity a komunitnej pomoci prináša radosť a prekvapenia aj samotným deťom a dobrovoľníkom. Lebo pozitíva a obohatenie pociťujú vďaka programu všetci, nielen samotní rodičia.

Našťastie takýchto programov a iniciatív, ktoré rodinám s deťmi na spektre autizmu dokážu pomôcť a uľahčiť každodenné fungovanie je viac. Okrem dobrovoľníckeho programu Deti bez návodu na Slovensku patrí k takémuto jedinečnému programu aj Homesharing, forma zdieľanej podpory v Čechách podľa írskeho modelu. Viac o výzvach, ktorým čelia naše rodiny, sa môžete dočítať napríklad v tomto článku o Vianociach či v našich podcastoch

Podpora prostredníctvom komunity

Rodiny s deťmi na spektre autizmu čelia mnohým výzvam a potrebujú podporu nielen vo vnútri rodiny, ale aj zo strany komunity. Dobrovoľnícke programy a iniciatívy ako homesharing poskytujú možnosť iným ľuďom, ktorých sa autizmus nedotýka priamo, zapojiť sa a aktívne prispieť k zlepšeniu života týchto rodín. Vďaka nim sa otvárajú nové možnosti vzájomnej pomoci a solidarity.

Homesharing má za sebou množstvo úspešných príbehov

Homesharing je inovatívny spôsob podpory rodín s deťmi na spektre autizmu, ktorý sa opiera o princípy zdieľanej starostlivosti a komunitnej pomoci. Dieťaťu na spektre autizmu umožňuje tráviť čas v domácnosti takzvaného  hostiteľa. Ten sa o dieťa stará po určitý čas ako o člena svojej rodiny. Táto forma odľahčovacej služby založená na komunitnej pomoci dáva rodičom príležitosť na oddych a načerpanie nových síl. Zároveň im dodáva tak potrebný pocit prijatia, ktorý často pri styku s vonkajším svetom nezažívajú. Rodičia ale zďaleka nie sú jediní, ktorí z tejto formy pomoci profitujú. Deti a tínedžeri na spektre autizmu získajú možnosť spoznať iné prostredie a nadviazať nové vzťahy, Hostiteľom ponúka nový pohľad na svet okolo seba, rozvoj svojich schopností a dobrý pocit z pomoci druhým. V Českej republike sa certifikovaný írsky model zavádza už štvrtý rok. Má svoje štandardy a postupy, ktoré zaručujú kvalitu, odbornú podporu a ochranu pre všetkých zapojených – deti, hostiteľov aj rodičov.

Dobrovoľnícky program Deti bez návodu sa zameriava na pomoc jednorodičom

OZ HANS vytvorilo vlastný, originálny program založený na dobrovoľníctve, kedy vyškolení dobrovoľníci vytvárajú priestor pre deti s Aspergerovým syndrómom a inými formami autizmu, aby sa mohli venovať svojim špecifickým záujmom. Aktivity, na rozdiel od homesharingu, prebiehajú priamo v rodine jednorodiča, počas  jeho prítomnosti. Dobrovoľníci sa nechajú sa viesť potrebami a záujmami dieťaťa či teenagera. Sú jeho pozornými poslucháčmi a partnermi. Svojim špecifickým záujmom, tzv. entuziazmom, sa tieto deti rady venujú do hĺbky a intenzívne. Často  nenachádzajú pochopenie u rovesníkov, ani dostatočný časový priestor v rodinnom prostredí. Získať spriaznenú dušu – staršieho kamaráta, ktorý je tu iba pre vás a naviac plnú pozornosť venuje tomu, čo vás baví najviac. To je živná pôda pre otvorenie sa svetu, ktorý je pre nich bežne taký zaťažujúci. Umožňuje rozvíjať ich sociálne zručnosti a budovať sebavedomie. Tieto aktivity nielenže poskytujú podporu rodinám. Vytvárajú nové vzťahy a možnosti pre deti na spektre autizmu.

Vďaka podpore z programu Erasmus+ obe organizácie spolu realizujú projekt Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania. Projekt spája oba programy a šíri o nich povedomie na verejnosti. Cieľom je vzbudiť záujem o nové metódy starostlivosti a zlepšiť kvalitu života nielen detí, ale aj ich rodín a dobrovoľníkov.

Projekt Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania

Učíme sa nielen v škole, ale aj ( a najmä) na neformálnych či dobrovoľníckych vzdelávaniach. Učíme sa predovšetkým praxou, ktorú reflektujeme a posúvame sa ďalej. Oba programy obsahujú povinné vzdelávacie bloky pre zapojených dobrovoľníkov, hostiteľov či rodičov. Zahřňajú aj pravidelný mentoring/ supervíziu. Supervízia je forma podpory v pomáhajúcich profesiách. Predchádza vyhoreniu a podporuje proces učenia sa.

K hlavným cieľom projektu patria:

  • vzbudiť záujem o zdieľanú starostlivosť a dobrovoľníctvo v spoločnosti.
  • vymeniť si skúsenosti s programom Homesharing v Českej republike a s programom Deti bez návodu na Slovensku.
  • realizovať školenia pre organizácie a osoby starajúce sa o osoby so zdravotným znevýhodnením.

V rámci projektu pre vás realizujeme:

  • úvodnú konferenciu, v rámci ktorej sme predstavili princípy a fungovanie homesharingu a dobrovoľníctva ako pomoci rodinám s deťmi na autistickom spektre,
  • online vzdelávacie semináre od januára do júna. Záznamy sú dostupné online
  • záverečnú konferenciu určenú inštitúciám a jednotlivcom, ktorí majú záujem zapojiť sa do jednej z foriem zdieľanej starostlivosti. Konferencia sa bude konať 21. októbra 2024 v Brne
  • výstupom projektu bude voľne prístupný online zborník ako inšpirácia dobrej praxe.

Aké miesto má zdieľanie času v prístupe k deťom?

Zdravé spoločenstvo by malo automaticky vytvárať príležitosti pre tých, ktorí chcú a dokážu pomôcť. Programy Homesharing a Deti bez návodu sú skvelým príkladom toho, ako môže komunita podporiť rodiny s deťmi na autistickom spektre. Zapojením sa do týchto programov môžeme prispieť k zlepšeniu kvality života detí s autizmom a ich rodín. Africké príslovie “Je treba dedinu, aby vychovala dieťa” tu dostáva svoje praktické vyjadrenie v našich podmienkach.

Ak máte záujem dozvedieť sa o programoch Homesharing alebo Deti bez návodu viac, prihláste sa na bezplatné online vzdelávacie semináre. Uskutočňujú sa v rámci projektu Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania.  Môžete si tiež pozrieť záznamy z webinárov a konferencie na našej stránke a stránke hlavného partnera projektu Líp a spolu.

Ďakujeme za podporu za Váš čas, odborný a ľudských vklad aj uznanie v rámci ocenení Srdce na dlani. Môžete nás podporiť 2% z dane.

Projekt Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania s registračným číslom „2023-1-SK01-KA210-ADU-000167173“ je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+ vzdelávania dospelých. Financované Európskou úniou.

Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

en_GBEnglish (UK)