Pilotný projekt Klíče k sebeobhájství otvoril účastníkom na spektre dvere k self-advocacy

Vďaka spolupráci Nadačného fondu ATYP a A Centrum vzniklo nové know how, ako môže fungovať dlhodobé vzdelávanie, ako s mladými ľuďmi spolupracovať, komunikovať, v čom potrebujú podporu a v čom nie. „Tento Projekt je jedinečný svojím zameraním, ešte asi nikomu sa v našich končinách nepodarilo dať dohromady 24 autistov do jedného kurzu, do jednej skupiny,” hovorí manažérka projektu za Slovensko, psychologička Viera Hincová.

Správa od externej evaluátorky Soni Holíkovej potvrdila, že projekt, podporený z programu Erasmus+, bol: “vysoko relevantný vzhľadom na situáciu a potreby mládeže z rizikových skupín. Nadväzuje na dlhoročné skúsenosti oboch organizácií s poskytovaním neformálneho vzdelávania pre ľudí na spektre autizmu. Medzi zainteresovanými osobami panuje jednoznačná zhoda na zmysluplnosti a užitočnosti projektu v takej podobe, ako bol implementovaný. Relevantnosť pilotných aktivít bola deklarovaná aj vysokým záujmom o kurz pre ľudí nad 30 rokov, a teda boli dosiahnuté a prekročené cieľové hodnoty indikátorov výstupov.

 

Ciele uvedené v projekte sa podarilo dosiahnuť vo veľkej miere. Komunikácia jednotlivých tímov bola na vysokej úrovni – cez vytvorenú messengerovú skupinu, cez BaseCamp, online mítingy boli riešené podľa potreby projektu a rýchlo. Oceňujem flexibilitu tímu v čase a promptnosť v prispôsobení sa novým potrebám, resp. podmienkam účastníkov.

Prakticky hneď na začiatku kurzu do projektu zasiahla vojna na Ukrajine. Niektorí z organizátorov sa angažovali aj v pomoci. Aj kvôli tomu nakoniec odložili marcové vzdelávanie, pretože to bolo nemysliteľné v tej situácii zrealizovať. Snažili sa byť v kontakte s účastníkmi: „Bolo to veľmi náročné obdobie, takže s odstupom času by som si želala, aby sme sa im vedeli viac v tom čase venovať, ale robili sme, čo sme mohli vzhľadom na naše kapacity.“ Samotní organizátori počas projektu zvládli prepojiť tento projekt aj s inými, neplánovanými i plánovanými aktivitami – vzdelávacími, osvetovými – a vytvoriť tak nadstavbu pre projekt a jeho prípadné pokračovanie pre ďalšie skupiny,” píše sa v evaluačnej správě.

 

Prinášame autentické postrehy z práce s viac ako 20 ľuďmi na spektre v rovnaký čas v on-line priestore po 8 víkendov počas roku 2022

  • Obrovská rozmanitosť v rámci skupiny mladých ľudí. Rozmanitosť prekvapila aj samotných ľudí s autizmom, nečakali, že budú natoľko rozdielni
  • Unaviteľnosť a preťažiteľnosť aj za veľkej podpory od tímu, koučov i kolegov účastníkov.
  • Veľmi častá úzkostlivosť u ľudí na spektre autizmu, že nepodajú 100% výkon a 100% výsledok.
  • Potrebujú podporu v komunikácii pri práci aj v malých skupinách.
  • Dlhý čas na získanie dôvery z ich strany.
  • Strach až úzkosť zo skupinovej práce zapríčinená zlými skúsenosťami zo škôl.
  • Úľava, že si môžem požiadať o podporu a nie je to brané ako zlyhanie, ktorú vďaka nášmu projektu mnohí zažili prvýkrát

Záverečné prezentácie pripravovali mladí účastníci kurzu v malých skupinách. Bola to pre nich nová skúsenosť. Prezentácie boli natoľko kvalitné, že niektorí s nimi vystúpili aj na Prvej slovenskej autistickej konferencii. Niektoré sme prepísali a uverejnili v zborníku sebaobhajcov. S prezentáciou na tému Mýty o autizme vystúpil jeden z jej spoluautorov Matěj na Živej knižnici k inklúzii v Dome zahraničnej spolupráce a stretnete sa s ním aj na 4. Autistickej konferencii. účastníci zo Slovenska – Matúš, Valéria a Sabína, prezentovali svoje články aj na Prvej slovenskej online autistickej konferencii, ktorá vzišla z projektu, hoci v ňom nebola plánovaná. Sabíne tiež realizovala osvetové aktivity pre autistické centrum Andreas n.o. a pre stredné školy. Tomáš zase vystúpil so sovjimi skúsenosťami v prezentácii pre Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

V rozhovore s Patrikom pre Zborník sebaobhajcov, ktorý je posledným výstupom Projektu, sa ho kolega účastník kurzu pýta, čo sa mu najviac na vzdelávacom kurze páčilo a či bol iný ako vzdelávanie v škole. „Bolo ich viac, ktoré sa mi páčili alebo ma niečím zaujali. Tak narýchlo spomeniem napr. prednášku Davida Šimka o kybernetickej bezpečnosti a kyberšikane, pretože je to teraz veľmi aktuálne a sám som s tým mal osobnú skúsenosť. Páčila sa mi aj prednáška Janky Pastelkovej o prevencii preťaženia – KPZ. Tiež prednáška pani Michaely Ujházyovej o formách diskriminácie, potom prednáška Vierky Hincovej o právach ľudí so zdravotným postihnutím a o ableizme. Zaujalo ma aj  tvorenie psychotestov s pani psychologičkou Nemesh, prednáška s Vlaďkou Prokajovou k sebeobhajobe a sociálnych službách alebo s  pánom psychológom Ondrejom Fafejtom o vnútorných sabotéroch… Ako hovorím, tých zaujímavých prednášok bolo určite viac… Prednášky boli iné, oveľa lepšie než v škole.“

„Pre náš realizačný tím bolo niekedy ťažké počúvať účastníkov kurzu v zdieľaní o školách. Niektorí spomínali na šikanovanie a iní ho prežívajú práve teraz. Nie sú šikanovaní len inými žiakmi, ale dospelými. Učiteľmi. To bolo pre mňa veľmi emočne náročné, pretože som zvyknutá za svoje dieťa na spektre bojovať a v škole to bolo neustále, a teraz na kurze bolo niekoľko mladých ľudí, ktorí opisovali, čo im učitelia robia a že nepomáha ani pomoc od pedagogických centier, ani od rodičov,” popisuje Dagmar Holá situáciu žiakov a študentov na spektre v školách, ktorú účastníci kurzu zdieľali pri prednáškach psychológov a odborníkov na ľudské práva.

Prikladáme niektoré hodnotenia účastníkov:

„Ak mám na niečom trvať, potrebujem si byť istá, že stojím na správnej strane. Aby som vedela, že stojím na správnej strane, potrebujem informácie. Kurz je kompletným balíčkom pre každého, kto sa chce vedieť postaviť sám za seba,” Anežka G. (23 rokov)

„Výstupom z kurzu je tzv. Youthpass, v ktorom je utriedené, v čom sa človek rozvíjal. Mnoho z nás autistov má pocit, že aj keď sme prešli nejakou skúsenosťou, ktorá vôbec nebola krátkodobá, tak to vlastne nič nebolo, pretože sme nedostali konkrétny výstup. Ale človek sa tam niečo naučil, tak prečo to nezúročiť?” Viktória H. (24 rokov)

„Po kurze lepšie dokážem vysvetliť druhému, keď ma niečo trápi alebo nejakej situácii nerozumiem. Tiež som sa vďaka nemu odvážil k sebaobhajobe a osvete na škole, kde mám záujem študovať.” Tomáš B. (17 rokov)

„Chcel by som využiť poznatky z kurzu sebaobhajoby pri hľadaní uplatnenia na otvorenom trhu práce. Chcem efektívnejšie komunikovať svoje potreby a domáhať sa tak svojich práv. Mám pocit, že v tom mi kurz už pomohol, že to viem a dovolím si inšpirovať sa od ľudí, ktorí sa dlhodobo zaoberajú sebaobhajobou.” Peter F. (29 rokov)

#atypmagazin #neurodiverzita #aspergersyndrome #autism #beznavodu

en_GBEnglish (UK)