Povinná maturita je dnes neúnosná

Prosíme vás o zdieľanie výzvy na podporu stredoškolákov z dôvodu dlhodobej stresovej záťaže študentov (nie len) so zdravotným znevýhodnením.

Povinná maturita je dnes neúnosná

Je necelý mesiac pred avizovanými písomnými maturitnými skúškami. S veľkým znepokojením sledujeme fakt, že napriek tlaku verejnosti zatiaľ minister školstva nesúhlasil s odvolaním či podstatnejšou modifikáciou povinnej maturitnej skúšky.

Celé mesiace hovoríme o alarmujúcom zhoršení duševného zdravia detí a mladých ľudí pod vplyvom pandémie. Je zrejmé, že pandémia sama bola skúškou, na zvládnutie ktorej nám často chýbali vhodné nástroje. A teraz, keď študenti najviac potrebujú našu podporu, sme im odkázali, že učivo sa prebralo, a dostanú možnosť mať o 15 minút viac času na písomné skúšky.

Apelujeme na Ministerstvo školstva SR, aby dalo ťažko skúšaným mladým ľuďom možnosť voľby. Nezáleží iba na tom, čo sa stihlo alebo nestihlo odučiť, záleží na všetkých dopadoch, ktoré je možné zmierniť, ak urobíme ústretový krok. Našim deťom nepomôže 15 minút času navyše k písomným skúškam. Za správny krok považujeme maturitu ako dobrovoľnú skúšku. Maturitu majú absolvovať tí, ktorí chcú. Tí, ktorí cítia, že je v ich možnostiach tento stres zvládnuť. Dajme ostatným šancu získať vysvedčenie v kľude a bez ďalšej záťaže: na základe priemeru hodnotenia.

Máme množstvo podnetov od rodičov detí a mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom a autizmom, aj s inými zdravotnými znevýhodneniami, ktoré hovoria o tom aký dlhodobý dopad má pandémia na ich duševné zdravie. Potvrdzujú to aj hlasy pedopsychiatrov, ktorí upozorňujú na alarmujúcu situáciu duševného zdravia detí a mladých ľudí, a to aj v súvislosti s maturitnými skúškami. Nedostatočné zohľadnenie dopadov na mladých, a špeciálne na študentov so zdravotným znevýhodnením, je výrazným rizikovým faktorom pre ich zdravie. Z maturity, vykročenia do života, sa môže veľmi ľahko stať prekročenie tenkej hranice toho, čo sú mnohí študenti schopní uniesť.

Každému, kto je ochotný načúvať, je zrejmé, že psychický nápor, ktorý maturitné skúšky prinášajú, nie je dobrou voľbou po tak náročnom pandemickom období.

Podporte s nami mladých ľudí, ktorých čoskoro začneme volať “pandemická generácia”. Nepridávajme im ďalšie bremeno. V posledných rokoch sme všetci boli účastníkmi bezprecedentnej situácie, ktorú sme do veľkej miery nemali v rukách. No maturitu v rukách máme.

Ďakujeme za každú podporu a zdieľanie.

Viera Hincová, psychologička

sk_SKSlovenčina