Prvý česko – slovenský kurz sebaobhajoby mladých ľudí s autizmom a Aspergerovým syndrómom je tu! 

Určite ste už počuli o Temple Grandin, prvej autistickej sebaobhajkyni, vďaka ktorej napríklad dnes vieme, že ľudia na spektre autizmu potrebujú pre svoj život špecifické senzorické prostredie. Profesne sa venuje prírodným vedám, ale rovnako zanietene robí prednáškovú činnosť v oblasti sebaobhajoby autistických detí a dospelých. Jej slávny Ted Talk „Svet potrebuje všetky typy myslí“, rovnako ako jej knihy (Jiní, né horší, Jak to vidím já, alebo Mozek autisty) poukazujú na to, že variabilita ľudského myslenia, prežívania a spracúvania sveta si zaslúži podporu, naplnenie potrieb, nie „liečbu“.

  

Temple Grandin, zdroj: Wikipedia

Temple Grandin bola jedným z prvých autistických hlasov v éteri. Dnes má hnutie neurodiverzity vlastné medzinárodné inštitúcie a množstvo verejne známych sebaobhajcov rôzneho veku, z rôzneho prostredia, s rôznymi kombináciami autistických čŕt, vlastností a talentov. Je prirodzenou odpoveďou na tendencie našej spoločnosti patologizovať to, čo nie je typické. Sebaobhajci idú takpovediac „s kožou na trh“ a prinášajú verejnosti svoje jedinečné prežívania sveta, svoju ľudskú skúsenosť, komunikujú svoje potreby a vyžadujú adaptácie svojho prostredia. Ukazujú, že autistický životný štýl je rovnako hodnotný ako neurotypický a jeho rešpektovanie je prínosom pre celú spoločnosť.

Na sebaobhajobu rozhodne nemusíte byť právnici. Stačí vám poznať a komunikovať svoje potreby a poznať svoje práva. Práve v tom vás chceme podporiť a preto ponúkame v našom prostredí unikátny kurz sebaobhajoby autistických ľudí na Slovensku a v Čechách. Spoločne tak vytvoríme silný tím sebaobhajcov.

V Českej republike už od roku 2013 podporuje autistickú sebaobhajobu Adventor o.s. a od roku 2016 Atyp magazín, ktorého obsah tvoria priamo ľudia na spektre autizmu. Je najvyšší čas priniesť sebaobhajobu a jej mladé tváre aj na Slovensko!  

Kto za kurzom stojí a aký je jeho obsah?

Náš portál #beznávodu má za cieľ destigmatizovať autistických ľudí a dať zažiť nepatologizujúci pohľad na náš životný štýl a ľudskú neurodiverzitu. Vznikol ako vyústenie dlhoročnej práce psychologičky Viery Hincovej s komunitou ľudí na spektre autizmu. Jej organizácia A Centrum spolupracuje s českým Atyp magazínom na osvetových aktivitách už tri roky. V nadväznosti na zabehnutú spoluprácu A Centra, Atypu a #beznávodu, spúšťame tento česko-slovenský kurz a tešíme sa, že vytvoríme svojbytnú skupinu autistických sebaobhajcov z Čiech a Slovenska, ktorej súčasťou sa môžeš stať aj Ty.

Vďaka podpore z programu Erasmus+ spúšťame vzdelávací kurz pre mladých ľudí s autizmom a Aspergerovým syndrómom – Kľúče k sebaobhajobe.

Ide o 8 on-line vzdelávacích víkendových stretnutí (vždy v čase od 10:00 do 15:00), raz mesačne od februára do decembra 2022. Ak Ťa zaujíma podrobnejší obsah kurzu, čítaj ďalej. Cieľom kurzu je v prvom rade vytvorenie aktívnej, vzájomne sa podporujúcej česko-slovenskej skupiny sebaobhajcov. Kurz je určený priamo ľuďom na spektre autizmu a to oficiálne diagnostikovaným, aj samodiagnostikovaným. 

Ak si mladý človek od 15 do 30 rokov, patríš k ľuďom s autizmom a Aspergerovým syndrómom a chceš sa stať súčasťou našej komunity sebaobhajcov, prihlás sa na vzdelávací kurz, vďaka ktorému sa dozvieš viac o inšpirujúcich autistických sebaobhajcoch a naučíš sa vlastnej sebaobhajobe, teda komunikácií svojich potrieb a práv.

Svojou aktívnou účasťou prispeješ k rozšíreniu pohľadu na autizmus a Aspergerov syndróm ako neurodiverzitu, prirodzenú variáciu ľudskej populácie, ktorá má svoj životný štýl a silné stránky. Staneš sa súčasťou tímu spolupracujúcich ľudí na spoločnej veci a to spôsobom, ktorý vám sedí a rešpektuje vaše potreby. Ak máš viac ako 30 rokov, daj nám o sebe vedieť tiež, do našich aktivít sa môžeš zapojiť inou vhodnou formou. 

Čo vám tento kurz prinesie?

 • získanie znalostí, praktických zručností a sebadôvery k obhajovaniu práv ľudí s AS a autizmom, 
 • získanie najnovších informácií z oblasti inklúzie – vzdelávania a sociálnych služieb,
 • zoznámenie sa inými ľuďmi na spektre a spoločné zdieľanie svojich skúseností,
 • sebapoznanie a poznanie svojich senzorických, emocionálnych a sociálnych potrieb a adaptácií pre život, štúdium, prácu a vzťahy,
 • nájdenie svojich silných stránok v prezentácií seba v osvetovej činnosti,
 • získanie sebadôvery v sebaobhajobe a priestor pre uplatnenie svojich záujmov,
 • zlepšenie IT zručností v prezentácii rôznymi online formami a zručností seba manažmentu a spolupráce, 
 • učenie sa vedomej práce s vlastným nervovým systémom, duševnej hygiene, práci s emóciami a mysľou, 
 •  možnosť inšpirovať sa od ľudí, ktorí sa dlhodobo obhajobou a sebaobhajobou zaoberajú – ako sa udržať v stave, ktorému sa podľa WHO hovorí wellbeing,
 • modelové riešenie konkrétnych tém sebaobhajovania a spoločná tvorba výstupov z nich, ktoré budú na záver kurzu predstavené profesionálom a kolegom sebaobhajcom,
 • prezentácia cez portály Atyp magazín a #beznávodu, vo forme článkov, alebo iných výstupov, podľa preferencií každého účastníka/čky

Počas celej realizácie vzdelávania budú k dispozícii koučky, ktoré majú skúsenosti s ľuďmi na spektre a budú účastníkom/-čkam poskytovať potrebnú podporu. Rovnako lektori kurzov budú inštruovaní, aby rozumeli rôznorodým potrebám účastníkov, takže kurz určite nebude pripomínať traumatizujúce skúsenosti z iných foriem vzdelávania počas Tvojho života. Budeme vám načúvať, aby sme tomu predišli v čo najväčšej možnej miere. 

Aké budú Tvoje ďalšie možnosti uplatnenia po kurze?

zdroj: Atyp magazín, autistická konferencia 2021

V Českej republike sú autistickí sebaobhajcovia členmi poradných výborov, stretávajú sa s poslancami a ombudsmanom, pripravujú si vlastné konferencie. Tento model postupne prenesieme aj na Slovensko, takže na Teba môžu čakať zaujímavé profesné príležitosti a účasť na konferenciách, kde majú mladí ľudia priestor hovoriť o autizme a Aspergerovom syndróme z prvej ruky. Ak si radšej v online priestore, môžeš si zvoliť formu, ktorá Ti vyhovuje.

Na záver projektu Kľúče k sebaobhajobe sa úspešní absolventi vzdelávania zapoja aj do prípravy tlačeného  ATYP špeciál magazínu začiatkom roka 2023 – našou víziou je možnosť stať redaktormi našich magazínov, čo sa môže stať aj formou zamestnávania sa a doplnenia príjmu. 

Na online tlačovej konferencii 18. februára 2022 budeme prezentovať celý projekt, radi by sme pri tejto príležitosti predstavili aj niektorých účastníkov vzdelávania.

zdroj. Atyp magazín, tlačené prvé číslo, 2O21

Chceš to skúsiť? Tu sa dozvieš ďalšie kroky.

Prvý online vzdelávací víkend sa uskutoční už 19. a 20. februára 2022. Podrobnejšie informácie ohľadom účasti na víkendových stretnutiach preberieme s prihlásenými účastníkmi v procese prípravy. Prihlásiť sa môžete tu.  Po kliknutí sa otvorí prihlasovací formulár s otázkami, na ktoré Ťa poprosíme o čo najúprimnejšiu odpoveď. Na kurz budeme účastníkov vyberať. Účasť na kurze je bezplatná, všetky aktivitu sú financované z programu Erasmus + pre mládež.

Odoslaním dotazníka sa nestávaš automaticky účastníkom kurzu. Je to iba jeden z krokov, nasleduje výber účastníkov a dohoda o účasti na kurze, takže vyplnenie prihlášky nie je finálne záväzný krok.

Tešíme sa na vás!

Za tím Kľúčov k sebaobhajobe Dagmar Edith Holá (Nadačný fond ATYP), Viera Hincová (A Centrum), Anežka Gruberová (ATYP magazín), Gabriela Böhmová (Nadační fond ATYP), Kristina Převrátil Alexy (beznavodu.sk), Viktória Havrdová (ATYP magazín), Slávka Makovníková (A Centrum) a ďalší kolegovia.


Kurz je realizovaný s finančnou podporou v programe Erasmus+ Kľúčová akcia 2, Partnerstvo pre spoluprácu v oblasti mládeže.

sk_SKSlovenčina