Budujeme vzťahy bez hovorených slov

Kedysi v mojich začiatkoch, keď som si myslela, že odstránenie autizmu z osobnosti dieťaťa je presne to, čo ako učiteľ mám dokázať, som vzťah neopovažovala za dôležitý. Ani ja ako dieťa som ho s väčšinou svojich učiteľov nemala. Vzťah učiteľ-žiak býva bohužiaľ zaužívane hierarchický, veľmi ťažko ohybný a je roky v školstve zanedbávaný. ˇÁno, existujú aj takí učitelia, ktorí vzťahy starostlivo budujú. Často sa však dostanú skutočne blízko len k niektorým žiakom vo svojej triede. Vybudovať si vzťah s 25 žiakmi ako učiteľ (alebo aj ako spolužiak) je ťažké, aj preto sú naše prehustené slovenské triedy málo inklúzivne.

V tomto mám obrovskú výhodu! Mám v triede piatich žiakov, piatich chalanov s autizmom. Mám žiakov, ktorí nekomunikujú verbálne, nepoužívajú reč, pre komunikáciu používajú všetko čo majú – silu svojho hlasu, silu svojho dotyku, dynamiku svojho pohybu, uhol svojho pohľadu, gestá a mimiku, fyzickú blízkosť či vzdialenosť, svoje správanie.

Komunikácia rečou je nám predkladaná ako základ vzťahu, komunikovať medzi sebou je nevyhnutné pre budovanie vzťahu, pre vysvetlenie si nezhôd ale aj pre pomenovanie toho, čo na sebe navzájom milujeme. Ale sú naozaj hovorené slová tak podstatne?

Posledné roky budujem vzťahy s deťmi s autizmom bez slov, bez vypovedaných, konkrétnych slov, ktoré určujú konkrétne pocity a ohraničujú vzťah. Začiatok je vždy neverbálny, je kontaktný, je o emócii a naladení sa na spoločné veci, ktoré radi robíme, je o rozosmiatí toho druhého. Až potom hľadám cesty, ako podporiť alebo nahradiť reč. Je to veľmi individuálne. Až potom prichádza metodika šitá na mieru. Už však pre mňa postup práce nie je prvou voľbou. Prvá voľba je byť blízko a navzájom sa mať.

Budovať vzťah a udržiavať ho je hlboká túžba každého človeka. Deti s autizmom pre mňa v tomto nie sú žiadna výnimka. Vždy keď vstupujem do vzťahu s dieťaťom s autizmom, vždy keď začínam budovať dôveru a keď mu dávam čosi zo seba, cítim, viem, že robí presne to isté. Stojí o náš vzťah rovnako ako ja. A len vďaka vzťahu môže byť škola bezpečné miesto pre dieťa s autizmom. Len vďaka vzťahu môže byť učiteľ uveriteľným sprostredkovateľom nového a neznámeho, nie len vzdelávacieho, obsahu.

Som Aneta, učiteľka, sprievodkyňa a priateľka malých aj veľkých ľudí s Aspergerovým syndrómom a autizmom.

sk_SKSlovenčina